Mandag 4. mai 2020 Politikk

• Oslo i akutt pengenød • Varsler milliardkutt og avlyste valgløfter

Ber om mer krisepenger

PRESSET: Oslo har vært episenter for korona, noe som gir store økonomiske konsekvenser. Byrådsleder Raymond Johansen varsler at innbyggerne vil oppleve store kutt, om ikke staten kommer på banen.8FOTO: SIV DOLMEN

RØDE TALL: Staten dekker litt over halvparten av de 2,4 milliardene Oslo går i minus. Byrådsleder Raymond Johansen krever mer.

KORONA

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er bekymret. 19. mai skal byrådet legge fram forslag til revidert budsjett for 2020. Dersom ikke staten kommer på banen med mer penger for å dekke Oslos koronautgifter, vil det bli dramatiske kutt, varsler han.

– Koronakrisa gjør at vi har betydelig lavere inntekter og betydelig høyere kostnader, sier Johansen.

Oslo i pengenød:

• Oslos byråd beregner at kommunen vil tape 2,4 milliarder kroner i 2020 som følge av koronakrisa på grunn av sviktende skatteinntekter og økte sosiale utgifter grunnet arbeidsledighet.

• Kollektivselskapet Ruter har til nå tapt en halv milliard kroner.

• Byrådet har beregnet at de koronarelaterte tilskuddene fra staten vil gi kommunen 1,3 milliarder kroner. I tillegg har Ruter fått 280 millioner kroner.

• Oslos totale driftsbudsjett er i 2020 på 62 milliarder kroner.

Taper store summer

Oslos pengenød er todelt. På den ene sida er det nå nesten 50.000 helt arbeidsledige og 20.000 delvis ledige i kommunen, ifølge Navs oversikt for april. Ledigheten i Oslo er på 12,5 prosent og er den høyeste av samtlige fylker under pandemien.

Med færre arbeidstakere blir det færre skattebetalere og økte sosiale kostnader. Mindre byliv og turisme betyr også mindre skatteinntekter fra næringslivet.

På den andre sida uteblir billettinntekter og egenandeler fra stengte kommunale museer, bad og idrettsanlegg. Mindre bilkjøring gir svikt i inntekter fra parkering og bompenger.

Byrådet har regnet ut at kommunen ligger an til å tape totalt 2,4 milliarder kroner i år grunnet krisa. I tillegg går kollektivselskapet Ruter i minus med flere hundre millioner kroner i tapte billettinntekter i måneden, noe som til nå har summert seg til en halv milliard kroner.

Staten dekker ikke

Stortinget har vedtatt flere krisepakker for å dekke inn kommunenes tap. Men ifølge byrådet vil de koronarelaterte tilskuddene fra staten kun bety rundt 1,3 milliarder i ekstra tilskudd til Oslo kommune. Ruter har i tillegg fått 280 millioner kroner.

– Våre foreløpige tall viser at det vi har fått til nå på langt nær er nok, sier Johansen

Dermed må det rødgrønne byrådet planlegge for å finne inndekning for tapet på 1,1 milliarder som staten ikke dekker. Koronakrisa vil også ha påvirkning på neste års budsjett, sier byrådslederen.

– Det kommer til å bli utrolig krevende. Vi står potensielt overfor milliardkutt, sier Johansen.

Johansen sier at noe av tapet kan hentes inn gjennom effektivisering. Likevel vil det tvinge seg fram kutt som vil gå utover innbyggerne.

–?En stor del vil være reelle kutt i kommunen, sier Johansen.

Byrådslederen minner om at det kommunen bruker penger på er ting som barnehage, skole, eldreomsorg, klima og sosiale tjenester.

– Jeg vil ikke forskuttere kutt, men det er dét vi bruker penger på i en kommune. Vi må etter loven levere et budsjett som er i balanse. Vi har ikke et oljefond vi kan tappe av, sier Johansen.

Forventer penger av Erna

Nå krever Oslo byrådsleder at statsminister Erna Solberg kommer på banen for å sikre at de ekstraordinære tapene til hovedstaden dekkes av staten i revidert nasjonalbudsjett, som legges fram 12. mai.

– Hvor hardt vi rammes, er opp til regjeringen. Jeg har veldig høye forventninger til revidert nasjonalbudsjett. Vi har behov for minst én milliard kroner mer, sier Johansen.

Oslo har vært blant kommunene som har vært hardest rammet av koronakrisa. Det må gjenspeiles når statlige midler skal fordeles, krever Johansen.

– Oslo har vært episenteret for korona, og vi håper på særskilt uttelling når staten skal kompensere kommunene. Vi har særskilte utfordringer med høy ledighet, sier han.

Valgløfter ryker

Det er bare litt over seks måneder siden det rødgrønne byrådet med Ap, MDG og SV presenterte byrådsplattformen med løfter fram til 2023. Der lovet de tre partiene nye og kostbare satsninger som å utvide ordningen med gratis aktivitetsskole, å ta tilbake eldreomsorg i kommunal regi og billigere kollektivtrafikk.

Nå sier Johansen at det er store sjanser for at flere av de ambisiøse valgløftene ryker.

– Valgløfter må kunne velges vekk og vi må kunne velge billigere løsninger, sier Johansen.

Han sier at de tre partienes prioriteringer som gratis skolemat, billigere kollektivtrafikk og gratis aktivitetsskole for flere forutsetter at man har høy aktivitet og penger.

– Nå må vi se på alle disse tingene på nytt, sier Johansen.

– Så de tre partiene må se langt etter løftene fra plattformen?

– Ja, det er rimelig gitt at situasjonen nå er en helt annen enn foran valgkampen.

Johansen frykter konsekvensene ved høy arbeidsledighet på lang sikt.

– Vi har hatt god oversikt over utgiftene til nå, men det kan komme store utbrudd igjen som gjør at vi må stenge ned. Vi er fortsatt midt i en krisehåndtering, og det er mye usikkerhet mange steder, sier Johansen.

– Kan det være aktuelt å øke eiendomsskatten for å hente inn mer i inntekter?

– Det er mange flere nå som er i ledighet og har nye utfordringer. Å pålegge uforutsette, nye utgifter i en krise, er krevende, sier Johansen.

andreash@klassekampen.no