Mandag 4. mai 2020 Kultur og medier

• Oversetterbyrå lar datamaskiner gjøre grovjobben • Kutter lønna til tv-teksterne med 30 prosent

Erstattes av maskiner

PÅ JOBB: Helge Vik, styreleder i Norsk Audiovisuell Oversetterforening (Navio), frykter at det i det lange løp ikke lenger vil være mennesker som oversetter tv-programmer. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

Tv-tekster Helge Vik frykter at kvaliteten vil lide når byrået Iyuno Media Group satser på maskin­-assistert oversettelse.

Medier

– Jeg er bekymret for den språklige kvaliteten på den mest leste teksten vi har, sier Helge Vik, styreleder for Norsk Audiovisuell Oversetterforening (Navio).

Han viser til at det internasjonale byrået Iyuno Media Group har informert sine tekstere om at disse framover vil motta en maskinoversettelse de kan jobbe ut ifra.

Den nye arbeidsmetoden rulles gradvis ut fra 1. mai, og Iyuno forventer at teksterne etter hvert vil bruke 30 prosent mindre tid på arbeidet. Derfor vil også teksternes honorar kuttes med 30 prosent etter opplæringsperioden.

«I virkeligheten burde ikke dette bety noen endring i inntekten», skriver selskapet i et informasjonsdokument Klassekampen har fått tilgang til.

Ifølge Vik er det stor enighet blant oversetterne om at tidsbesparelsen som er antydet, ikke på noen måte vil være reell.

– Det vil sannsynligvis bli som å starte fra scratch for oversetterne når de får maskin-oversatte tekster servert. Dette vil i praksis bety 30 prosent dårligere honorar, sier han.

Strid om teksting:

• Iyuno Media Group har informert sine tv-tekstere om at disse framover vil motta en maskin­oversettelse de kan jobbe ut ifra.

• Selskapet mener metoden er tidsbesparende og kutter derfor i teksternes honorar.

• Norsk Audiovisuell Oversetterforening er svært kritisk til løsningen.

• Styreleder Helge Vik mener inntekten vil bli dårligere og at endringen vil gå ut over kvaliteten på tv-tekstingen.

– Kappløp mot bunnpris

Vik er særlig bekymret for hva slags betydning endringen vil få for den språklige kvaliteten på tv-tekstingen.

– Hvis Iyuno sparer inn 30 prosent på å bruke maskin­oversettelser og bruker mennesker bare som korrekturlesere, vil de kunne legge seg betraktelig lavere i budrunder om større kontrakter i framtida, noe som igjen vil eskalere kappløpet mot bunnpris.

Vik mener det er viktig å informere tv-seere og potensielle kunder om hvorfor et byrå som Iyuno vil få muligheten til å selge seg billig framover.

– Så lenge det ikke er noen i næringskjeden som setter språklig kvalitet på dagsordenen, får de ture fram som de vil, sier Vik.

– Resultatet i det lange løp er at det ikke lenger er mennesker som oversetter programmer på tv, og at kvaliteten på det folk får se, vil lide tilsvarende, sier han.

Stiller høye krav

Iyuno Media Group har blant annet en rammeavtale med Discovery Norge og leverer teksting til mange av programmene som sendes på deres tv-kanaler, blant dem TVNorge, Vox og Fem.

Hanne McBride, mediesjef i Discovery Norge, sier at den norske tv-gruppa stiller høye krav til kvalitet på teksting, og at de stort sett er svært fornøyde med samarbeidspartnerne på feltet.

«Vi forutsetter at vilkårene de opererer med for sine underleverandører, er tilfredsstillende», skriver McBride i en e-post.

Hun mener automatiske oversetterprogrammer er blitt mye bedre de seinere åra.

«Norske medier har benyttet seg av robotjournalistikk i flere år, og det er interessant å følge utviklingen av kunstig intelligens og anvendelsen av denne.»

Hun understreker at det er viktig å følge med på kvalitet.

«Så får vi vurdere om resultatet faktisk vil bli en forringelse, slik Navio forskutterer, eller om teksterne evner å omstille seg og levere så godt vi er vant til, selv om metodikken er annerledes.»

thomase@klassekampen.no

– Øker selskapets kapasitet

Klassekampen har sendt flere spørsmål til Iyuno om endringen i teksternes arbeid. Selskapet svarer ikke direkte på noen av spørsmålene, men viser heller til en uttalelse fra konsernsjef David Lee.

Han hevder at maskinoversettelse aldri kan erstatte tekstere av kjøtt og blod:

«I stedet øker maskin­assistert teksting vår kollektive kapasitet som selskap, slik at vi kan ta på oss enda flere prosjekter fra våre kunder og utvide omfanget», står det i uttalelsen.

Lee mener at maskin-assistert oversettelse vil lette «den ekstremt arbeidskrevende teksteprosessen og gjøre det mulig for oversetterne å fokusere mer på kreativitet og kvalitet».

Helge Vik i Navio er ikke imponert over selskapets svar.

– At maskinoversettelse fører til at oversetterne fokuserer på kreativitet og kvalitet, har ingen forankring i virkeligheten. Oversetteren får en maskinoversatt tekst som ikke har noen forståelse av kontekst, og oversetterens jobb er å rydde opp og rette den teksten. Det er vanskelig å se hvor det kreative i den jobben ligger. Dette blir en feilrettingsjobb, sier Vik.

Hanne McBride