Tirsdag 5. mai 2020 Lederen

Tar regningen

• Mange norske kommuner går inn i en svært krevende tid. De som rammes hardest av tiltakene mot koronasmitte og oppbremsingen i økonomien, vil gå med store underskudd det er vanskelig å få dekt inn. «Vi har ikke et oljefond vi kan tappe av», som byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa til oss i går, med regjeringen som klar adressat. 12. mai legger den fram revidert nasjonalbudsjett, og mange kommuner håper at staten da vil ta en større del av koronaregningen enn den hittil har gjort. Kommunenes inntektstap kommer som følge av økte utgifter til helse- og omsorgssektoren, samt fall i skatteinntektene. Dessuten mister kommunene inntekter fra kollektivtransport, museer og svømmehaller, fra parkering og bompasseringer.

• Oslo alene ligger an til et underskudd på 2,4 milliarder kroner. Regjeringen har etablert støtte­ordninger, men for hovedstadens del kompenserer de ikke for underskuddene. Selv om Oslo har beregnet at kommunen vil få 1,3 milliarder fra staten, samt at 280 millioner kroner går til Ruter, ligger underskuddet an til å ende på 1,1 milliard kroner. De pengene må tas fra et sted. Med mindre staten kommer på banen med mer penger i revidert nasjonalbudsjett, må kommunene kutte i det de bruker pengene sine på: barnehager, skoler, eldre­omsorg, kollektivtransport, klima­tiltak og sosiale tjenester.

• Selv om hovedstaden er hardt rammet av koronakrisa, er den langt fra den eneste kommunen som ligger an til å få minus i budsjettene framover. Kommunenes organisasjon KS anslår i dagens avis at kommunenes ekstrakostnader og inntektstap som følge av korona blir på mellom 12,5 og 20 milliarder kroner. I tillegg kommer tapene for fylkeskommunene. Stortingens vedtatte krisehjelp ligger i dag på 4,9 milliarder kroner til kommunene. Det gapet er det bare staten som kan dekke inn, og derfor er det helt avgjørende at regjeringen neste uke kommer med klare signaler om at kommunene vil få dekket en større del av ekstraregningen. Kutt i kommunebudsjettene vil gi flere ledige hender. Det er det siste vi trenger nå.