Tirsdag 5. mai 2020 Politikk

• KS: Kommunene kan få koronatap på 20 milliarder • SV krever hastebevilgning

Smell for kommunene

UROLIG: Leder i KS Bjørn Arild Gram er bekymret for økonomien til Kommune-Norge. FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM, NTB SCANPIX

GAP: Det økonomiske tapet for kommunene kan bli 20 milliarder kroner i år, ifølge KS. Det er langt fra det statlige krisetilskuddet på 4,9 milliarder.

ØKONOMI

Ferske beregninger fra KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge, viser at det ligger an til svært krevende tider i Kommune-Norge.

Bare i år vil kommunene få ekstrakostnader og inntektstap på mellom 12,5 og 20 milliarder kroner som en følge av koronakrisa. Fylkeskommunene ligger an til et tap på mellom 5,5 og 6,8 milliarder kroner, ifølge KS.

Dermed er det et enormt gap mellom det Stortinget har gitt kommunene i krisehjelp, og hva de reelle ekstrakostnadene i kommunene vil bli. Stortinget bevilget i midten av april 4,9 milliarder til kommunene og 1,25 milliarder til fylkeskommunene.

Hvis ikke staten stiller opp med mer penger og tetter gapet, kan det bety at kommunene må vedta kutt på flere milliarder kroner. Kommuner må etter loven levere budsjetter som er i balanse.

I gårsdagens Klassekampen sa Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at det vil bli dramatiske kutt i hovedstaden om ikke staten kommer på banen med mer penger. Da kan kommunen tvinges til å kutte i barnehager, skoler, eldreomsorg og sosiale tjenester, advarte han.

12. mai skal regjeringen legge fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Bjørn Arild Gram, leder av KS, sier at han forventer at tapene i kommunene som følge av koronakrisa dekkes av staten.

Koronakrise for kommunene:

• Ifølge kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS vil kommunenes ekstrakostnader og inntektstap grunnet korona bli på mellom 12,5 og 20 milliarder kroner i år. Fylkeskommunene vil tape mellom 5,5 og 6,8 milliarder kroner.

• Stortinget har vedtatt krisehjelp til kommunene på 4,9 milliarder kroner, mens fylkeskommunene vil få 1,25 milliarder kroner.

• De største koronatapene for kommunene er knyttet til svikt av skatteinntekter og ekstrakostnader til helse og omsorg.

– Vi forventer full kompensasjon for skattesvikt, inntektsbortfall og det økonomiske omslaget av økonomien. Regjeringen må i revidert budsjett gi en trygghet for den samla kommuneøkonomien i 2020, slik at kommunene kan opprettholde aktivitetsnivået man har, sier Gram.

Han understreker likevel at det viktigste ikke er den nøyaktige summen som blir bevilget, men at regjeringen kommer med et tydelig budskap om at kommunene i løpet av året vil få full kompensasjon for tapene.

På den måten kan kommunepolitikere rundt omkring i landet planlegge for normal drift, understreker han.

Kan bli verre

KS har basert sine beregninger på en kombinasjon av tilbakemeldinger fra kommuner og egne økonomiske analyser.

Organisasjonen understreker at det er store usikkerheter i anslaget, og varigheten av de strenge smitteverntiltakene vil være avgjørende for hvor store tapene blir.

I KS’ anslag er det beregnet at det vil være strenge smitteverntiltak i to måneder til, og at det deretter blir en gradvis lettelse inn mot det normale. Dersom smitteverntiltakene varer lenger, eller om man får en ny smittebølge til høsten, kan det økonomiske tapet bli enda større.

– Da vil det bli enda større inntektsbortfall og kostnadsøkninger, sier Gram.

Sviktende skatteinntekter er den viktigste driveren til de røde tallene. Kommunene vil i 2020 få inn mellom 6,3 og 8,9 milliarder kroner mindre i skatt enn budsjettert, mens fylkeskommunene vil få mellom 1,2 og 1,6 milliarder mindre. I tillegg vil ekstrautgifter til helse- og omsorgssektoren beløpe seg på mellom 5,5 og 8,5 milliarder, ifølge beregningene.

Krever ti milliarder ekstra

Karin Andersen (SV), leder av Stortingets kommunalkomité, sier at det haster med å bevilge penger til kommunene for å tette utgiftsgapet.

– Kommuner over hele landet har akutte pengetap fra dag til dag og trenger penger umiddelbart. De må få dekket alle tapte inntekter. I tillegg trenger de ekstra penger for å holde hjulene i gang, sier Andersen.

Hun sier at SV denne uka vil fremme et forslag om å gi kommunene en ekstrabevilgning på 10 milliarder kroner – i tillegg til de 4,9 milliardene de fikk i april.

Hun ber om at forslaget hastebehandles av Stortinget slik at kommunene kan få penger på konto raskere enn gjennom vanlig budsjettbehandling.

– Finanskomiteen må banke gjennom et tosifra milliardtall til kommunene. Om de skal vente på revidert budsjett, vil ikke kommunene få penger før sankthans, sier Andersen.

Har satt ned utvalg

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup skriver i en e-post at det er betydelig usikkerhet knyttet til hvor store de økonomiske virkningene koronaviruset har hatt for kommune­sektoren.

Han viser til at departementet før helga satt ned en arbeidsgruppe som skal gi en faglig vurdering av hvilken type inntekter og utgifter i kommunene som er påvirket av korona.

«Stortinget har vedtatt at staten skal kompensere kommunene og fylkeskommunene for urimelige virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter. Arbeidsgruppen skal hjelpe regjeringen med å vurdere hva dette betyr i praksis.»

andreash@klassekampen.no