Onsdag 6. mai 2020

Marianne Marthinsen mener Tangen-ansettelsen undergraver kampen mot skatteparadiser:

Går ut mot Norges Bank

REAGERER: Marianne Marthinsen (Ap) mener skatteetikk bør bli et kriterium for selskaper Oljefondet investerer i, og at påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangens bruk av skatteparadiser er problematisk.

SKEPTISK: Ap har hittil sittet stille i båten. Nå spør Marianne Marthinsen om Nicolai Tangen kan ha troverdighet som sjef for Oljefondet.

SKATTE­PARADIS

Ansettelsen av hedgefond­forvalteren Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet har skapt en rekke reaksjoner de siste ukene, men så langt har Arbeiderpartiet ikke villet kritisere verken Tangen eller Norges Bank.

Nå tar stortingspolitiker Marianne Marthinsen, tidligere finanspolitisk talsperson i Ap og forfatter av en bok om skatteparadiser, bladet fra munnen.

– Norges Bank går langt i å forsvare skatteparadiser i samme åndedrag som de forsvarer ansettelsen av Tangen. Jeg synes det er oppsiktsvekkende, sier hun.

Tangen-ansettelsen:

• Nicolai Tangen ble ansatt som ny sjef for Oljefondet 24. mars.

• VGs avsløringer om en luksuriøs USA-tur Tangen arrangerte i fjor, startet det som har blitt en rekke spørsmål rundt ansettelsen.

• Norges Banks representantskap har sendt hovedstyret 26 spørsmål rundt ansettelsen av Tangen. Disse ble besvart 29. april.

• Blant annet spurte representantskapet om Tangens aktivitet i skatteparadis som hedgefondforvalter.

• I svaret forsvarer Norges Bank Tangens aktivitet på skatteparadisene Caymanøyene og Jersey.

Spørsmål og svar

23. april sendte Norges Banks representantskap, Stortingets tilsynsorgan for banken, 26 spørsmål til bankens hovedstyre om ansettelsen av Tangen. Blant spørsmål om ansettelsesprosessen, «Back to University»-seminaret og strukturen til Tangens AKO-selskaper, ble det også stilt spørsmål om hedgefondforvalterens bruk av skatte­paradiser.

29. april mottok representantskapet svar. På spørsmålet om Tangens aktivitet i skatteparadisene Caymanøyene og Jersey, to britiske jurisdiksjoner, skriver hovedstyret at bruken av disse er «i tråd med norsk lov».

I tillegg skriver de at både Caymanøyene og Jersey er medlem av OECD Global Forum on Transparency and Exchange for Tax Purposes, hvor de er rangert på samme nivå som Norge, Danmark og Tyskland. Det får Marthinsen til å reagere.

– Spørsmålet er ikke om Tangen har brutt norsk lov eller ikke. Det handler om hvorvidt han kan lede an etikkarbeidet med skatt på en troverdig måte, sier hun.

Oljefondet som et verktøy

Marthinsen har skrevet boka «Rødt lys» sammen med LO-rådgiver Maria S. Walberg. Boka tar for seg politikken og jussen rundt skatteunndragelser, tilpasninger og skatteparadis. Hun sier det er brei enighet på Stortinget om å bekjempe skatteparadiser.

– Etter Panama Papers-avsløringene i 2016 ble det en stor diskusjon om hva vi kunne gjøre. Så Stortinget stemte enstemmig for at Oljefondet skulle begynne å arbeide med skatt.

Ett år seinere la fondet fram et forventningsdokument, der det stilles krav til selskaper det investerer i. Dokumentet bygger på prinsippet om at verdier skal skattlegges der de skapes.

– Forventningsdokumentet er bra. Dersom selskaper som Oljefondet investerer i, er i skatteparadiser eller i lavskattland, så skal de forklare hvorfor de er det. De må kunne synliggjøre den forretningsmessige begrunnelsen. Så mener min medforfatter og jeg at man skal gå lenger: Skatteetikk bør bli et eget uttrekkskriterium, sier Marthinsen.

Hun mener Tangen-ansettelsen og hovedstyrets uttalelser svekker dette arbeidet.

– Oljefondet kan være et verktøy, en progressiv kraft i kampen mot skatteparadiser. Og da blir jeg skeptisk når den nye sjefen har den bakgrunnen han har, og Norges Bank uttaler seg så defensivt som det de gjør, sier hun.

– Går langt i å normalisere

Marthinsen mener OECD-rangeringen som hovedstyret sikter til i svaret til representantskapet, er altfor defensiv.

– Det at man har fått disse listene på plass er et gjennombrudd i kampen mot skatteparadiser, men problemet er at det ikke er noen oppfølging. Mange av landene på lista har ikke oppdatert informasjon, registrere og opplysninger på selskaper som opererer hos seg, fordi disse ikke finnes, sier Marthinsen.

Hun legger til at det eneste landet på lista som er svartelistet, er Trinidad og Tobago.

Forsvarer Norges Bank bruk av skatteparadiser?

– De går i hvert fall veldig langt i å normalisere det. Det synes jeg er illevarslende, og egentlig ganske trist. Norges Bank har fått beskjed av Stortinget om å ta ledelsen i skatteetikk. De signalene som kommer fra Norges Bank nå, fordi de prøver å forsvare ansettelsen av Tangen, undergraver det vi prøver å kommunisere til alle selskapene vi investerer i, sier hun.

Tolker du det som et tegn på retningsskifte for NBIM?

– Jeg tror dette kommer som et resultat av behovet for å forsvare denne ene ansettelsen. Men resultatet av det blir at man blir fanget i et retningsskifte som egentlig ikke var intensjonen. Man signaliserer et retningsskifte uten å ville det.

Dobbel ikke-beskatning

Det har pågått en diskusjon de siste ukene om bruken av skatteparadiser. Begrepet blir brukt om stater eller geografiske områder med eget juridisk rammeverk for skattepolitikk, som tilbyr utenlandske selskaper egne skatteordninger, samt hemmelighold.

Tangen har gjennom sine AKO-selskaper aktivitet i både Caymanøyene, Jersey, og De britiske Jomfruøyer, som alle er regnet som skatteparadiser. Han har opplyst at dette er for å unngå såkalt dobbeltbeskatning. Flere, inkludert Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network Norge, har uttalt at det er en utdatert argumentasjon.

– Jacobsen sier at Norges Bank viser en utdatert holdning til skatteparadiser. Hun sikter blant annet til argumentet om dobbeltbeskatning. Er du enig?

– Ja, veldig. Vi har et stort nettverk av skatteavtaler med andre land. Grunnen til at vi har inngått disse avtalene er i stor grad for å unngå dobbeltbeskatning. Dersom en norsk bedrift har betalt skatt av overskuddet sitt i et annet land hvor de har virksomhet, så skal de ikke skatte av dette på nytt i Norge. Dette var hensikten med å starte det internasjonale arbeidet med skatteavtaler som vi har hatt gjennom tiår. Men til og med i OECD er oppfatningen nå at disse skatteavtalene fører til «dobbel ikke-beskatning», og det var aldri hensikten. Vi må selvfølgelig passe oss for å unngå dobbel beskatning, men det er ikke det som er hovedproblemet nå, det er dobbel ikke-beskatning.

– Mye å bevise

Marthinsen sier hun vil fortsette å jobbe for at Oljefondet kan brukes mer aktivt i skatteetikken.

– Hva burde skje med Tangens formue når han tar over sjefsjobben?

– Nå har det blitt sagt at vi skal få svar på dette 27. mai. Men det mest interessante er hvorvidt Tangen kan lede an etikkarbeidet med skatt.

– Tror du han kan det?

– Han har i hvert fall mye å bevise. Det at Norges Bank er ute og sklir, i måten de uttaler seg og forsøker å normalisere skatteparadiser, er det paradoksale her. Jeg synes Norges Bank nå gjør det vanskeligere for Tangen.

jonash@klassekampen.no