Onsdag 6. mai 2020 Kultur og medier

Kunstnere er kritiske til hvordan Nav regner ut krisestøtta til frilansere og selvstendig næringsdrivende:

–Hva er dette for noe tøys?

IKKE FORNØYD: Marte Huke er vant til at forfatterøkonomien svinger mye fra år til år. Mange kan komme dårligere ut når Navs kompensasjonsordning bare skal basere seg på det siste årets inntekter, frykter hun.

Nav har «flikket» på Stortingets vedtak om krisepenger til frilansere og selvstendig næringsdrivende. Forfatter Marte Huke er frustrert.

Kultur

Mandag denne uka var aktiviteten på Navs nettsider trolig noen hakk høyere enn til vanlig. Nesten to måneder etter at Stortinget vedtok en kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende, ble data­løsningen for å søke om penger lansert.

Men selv om ordningen nå er på plass, og pengene etter sigende skal bli utbetalt kjapt, er ikke alle potensielle søkere like begeistret.

«Hva er dette for noe tøys?» var det første forfatter Marte Huke tenkte da hun kikket på retningslinjene.

Hun reagerer på at beregningsgrunnlaget for tapt inntekt er basert på personinntekt fra 2019 eller de siste 12 månedene. I Stortingets vedtak fra 16. mars heter det at kompensasjonen skal beregnes ut fra «gjennomsnitt av siste tre års inntekt».

For mange ville dette vært mye mer rettferdig, mener Huke. Hun peker på at forfatter­inntekten kan svinge voldsomt, og at det ene året kan gå med til produksjon av det som skal generere penger det neste året.

– Mange vil komme dårligere ut hvis det bare er ett år som ligger til grunn for beregningen, sier hun.

Krisehjelp til kulturfolk:

• 16. mars vedtok Stortinget en kompensasjonsordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

• Ordningen skal kompensere for tap av inntekt som følge av koronautbruddet.

• Først mandag denne uka ble dataløsningen klar på Navs nettsider.

– Kan slå skeivt ut

Leder Ingvild C. Herzog i Norsk Forfattersentrum kan bekrefte at Huke langt fra er den eneste som er skeptisk til endringen.

– Vi er svært bekymret for hvilke utslag denne endringen vil medføre, og vi har fått mange tilbakemeldinger fra medlemmer som deler denne bekymringen, sier hun.

Herzog finner fram de samme argumentene som Huke.

– Forfatterøkonomien er variabel, for å si det forsiktig. Ett år kan inntekten være basert på stipend og dermed skriving og lite oppdrag, mens neste år kan være fullt opp av oppdrag og turneer.

– Dette kan slå voldsomt skeivt ut, og det er ingen tjent med, sier Herzog.

Også Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo, Norges største kunstnerorganisasjon, har fått reaksjoner fra bekymrede medlemmer.

– For mange av våre medlemmer er denne beregningen særdeles urettferdig. Å beregne inntektsgrunnlaget ut ifra ett år gjenspeiler at Arbeids- og sosialdepartementet ikke skjønner hva det betyr å være kulturarbeider i vårt felt, sier han.

Creo har gitt beskjed til Arbeids- og sosialdepartementet at beregningen kan slå skeivt ut for mange av organisasjonens medlemmer. Til svar skal det ha kommet en bekreftelse fra departementet om at de med spesielt lav inntekt i 2019 vil få manuell behandling. Disse rammene er imidlertid ikke klare.

Klassekampen har i to dager forsøkt å få en kommentar fra Arbeids- og sosialdepartementet uten å lykkes.

– Veldig merkelig

Huke mener svaret som Creo viser til, virker uklart.

– Det høres nesten ikke gjennomtenkt ut, og det er veldig merkelig at denne informasjonen ikke kommer fram på sidene til Nav.

Hun opplever at kommunikasjonen skaper mer usikkerhet og frustrasjon.

– Hvorfor kan de ikke bare ta gjennomsnittet av de siste tre årene – tall som allerede er på plass – slik at vi ikke må vente lenger på avklaring? De ber oss om å vente, men jeg får følelsen av å ikke bli behandlet med respekt, sier Huke.

Herzog er heller ikke fornøyd.

– Dette holder ikke i det hele tatt. Først må kunstnerne vente til begynnelsen av mai for i det hele tatt kunne søke. I ventetida endres rammene for beregning av inntektsgrunnlaget. Så skal de som trenger det mest, få en manuell ordning som ikke er på plass, og ikke gir mat på bordet nå – og det er nå det røyner på, tordner hun.

Herzog er kritisk til manglende informasjon på Navs nettsider og at kunstnerne må få beskjed om «unntaksløsningen» via sine organisasjoner.

– Det må komme en løsning på bordet som faktisk hjelper dem den er til for, konstaterer hun.

kultur@klassekampen.no

Utbetaler lynraskt

Nav har lagt opp til automatisk behandling av søknadene som nå kommer inn fra frilansere og selvstendig næringsdrivende. Tidligere har Klassekampen skrevet at pengene trolig ikke vil bli utbetalt før tidligst juni. Det kan Haakon Hertzberg, kunnskapsdirektør i Nav, avkrefte.

I en e-post til Klassekampen skriver han at avgjørelsen kommer «umiddelbart etter at søknaden er fremsatt». Utbetalingen sendes til den enkeltes bankkonto fortløpende, og dette vil ifølge Hertzberg «ta en dag eller to». Han legger imidlertid til at det kan være noe lenger behandlingstid den første uka.

– Hvordan skal dere kontrollere at søkerne fyller inn riktig informasjon?

«Vi sjekker informasjon både underveis i utfyllingen av søknaden og i etterkant. Hvis noen oppgir at de er frilanser, sjekkes dette med eksisterende registre og søker får umiddelbart beskjed om at de ikke er å finne i aktuelle registre. Når det gjelder opplysninger om faktisk inntekt i månedene det søkes for, vil Nav i ettertid gjøre kontroller opp mot det som senere vil framkomme av innrapporterte opplysninger om personinntekt fra næring og oppdrag.»