Torsdag 7. mai 2020 Lederen

Svingdør

• Høyre-leder Erna Solbergs regjering fikk for noen år siden det lite flatterende tilnavnet First House-regjeringen. Foranledningen var at både Sylvi Listhaug (Frp) og Tor Mikkel Wara (Frp) gikk direkte fra PR-byrået til en plass rundt kongens bord. Ved begge ansettelsene nektet First House å frigi ministrenes tidligere kunde­lister. Så kan man spørre seg: Hvorfor er det viktig å vite hvem en minister har jobbet for? Det handler om tillit: Har politikere bakenforliggende nettverk? Hvilke interesser representerer de egentlig, samfunnets eller betalings­villige kunders? Av samme grunn er det viktig å vite hvilke bindinger statens toppembetsfolk har.

• Det går også klart fram i spørsmålene Norges Banks representantskap stilte bankens hovedstyre om ansettelsen av hedgefondforvalter Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. «Det er vesentlig at det i framtiden ikke kan reises spørsmål om interessekonflikt for Nicolai Tangen, mellom egne plasseringer/eierskap/økonomiske eller andre interesser og SPUs interesser», slår representantskapet fast. Likevel er det oppsiktsvekkende mye som fortsatt ikke er kjent om forretningene til Tangen. Vi har fått en liste over selskaper AKO-fondene har investert i. Men det spiller egentlig ingen rolle om fondet har satt penger i Visa, dyr sjampanje eller raske biler. Det som vil tilsvare PR-byråenes kundelister, er en oversikt over hvem som investerer penger gjennom AKO-fondene. Den kan det godt hende vi aldri får se.

• Norges Bank opplyser at den har fått en liste over AKO-fondenes 50 største klienter per 1. mars 2020, men at den er konfidensiell. Banken har ikke etterspurt en mer utfyllende oversikt, eller en som går bakover i tid. En helt sentral del av Tangens rolle som hedgefondforvalter har vært å skaffe investorer til AKO Capital. I og med at han i sin nye stilling vil operere i det samme markedet, bør offentligheten kjenne tidligere bindinger og interesser. Svingdøra mellom PR og politikk er med på å bryte ned tilliten til folkevalgte. Skjulte interessekonflikter er like skadelig for tilliten til norske embetsfolk.