Fredag 8. mai 2020 Lederen

Farlige ideer

• «Alle som ønsker å forstå dette, er nødt til å lese manifestet til Tarrant», sa terrortiltalte Philip Manshaus da han forklarte seg i retten i går. 10. august i fjor skjøt og drepte han sin 17 år gamle søster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, for så å kjøre til Al-Noor-moskeen i Bærum med det mål å skyte så mange som mulig. Terrorangrepet er nærmest en kopi av moskéangrepet i Christ­church i New Zealand noen måneder tidligere, hvor Brenton Tarrant drepte 51 mennesker under fredagsbønnen. I likhet med sitt forbilde Anders Behring Breivik var Tarrant en overbevist fascist, radikalisert på høyreekstreme blogger, Youtube og diskusjonsforum på nett. Før terrorangrepet lanserte han et politisk manifest med høyreekstreme ideer om behovet for voldelig handling.

• Manshaus’ frie forklaring i retten i går viser at terroren i fjor sommer også var politisk motivert. Den unge terroristen la fram gjenkjennelig, høyreekstremt tankegods: om at den hvite rase er truet, om muslimsk overtakelse og at jødeutryddelsen under andre verdenskrig er en løgn. Forbildene er voldelige terrorister som Tarrant og Breivik, men trådene går også lenger tilbake i tid. I en video som ble vist i retten i går, som Manshaus tok opp under kjøreturen til Al-Noor-moskeen i fjor, nynner han på en sang som på høyreekstreme nettsider tilskrives de norske frivillige til nazist­militsen Waffen SS: «Til vern om det stornorske riket, sto trofaste hirdmenn på vakt.»

• Etter 22. juli strevde Norge med om Breivik skulle oppfattes som en enkeltstående gal mann, eller som en politisk motivert høyreekstremist. Dommen endte med å vektlegge det siste. Rettssaken mot Philip Manshaus viser med all tydelighet at den voldelige høyreekstremismen av i dag på ingen måte kan reduseres til psykiatri, men handler om politisk radikalisering og spredning av voldsforherligende fascistisk tankegods. Høyreekstreme ser på våre muslimske landsmenn og nordmenn med annen hudfarge som en invaderende styrke. Rettssaken er en påminnelse om å bekjempe slike dehumaniserende og farlige fiendebilder.