Lørdag 9. mai 2020 Kultur og medier

Seks kunstnerorganisasjoner har erklært mistillit til styrelederen ved Nordnorsk Kunstmuseum:

Krever styreleders hode

HODEJEGER: Ida Madsen Følling, styremedlem i Unge Kunstneres Samfund, mener sparkingen av Jérémie McGowan handler om «regelrett maktmisbruk». Bare styreleders avgang kan redde museets omdømme, hevder hun.

Kunstnerorganisasjoner krever at styrelederen fratrer og at sparkingen av direktøren ved Nordnorsk Kunstmuseum blir gransket «fra A til Å».

KUNST

Av Jonas Brække (tekst) og Tom Henning Bratlie (foto)

Reaksjonene fra kunstner­miljøet i Nord-Norge har ikke uteblitt etter at styreleder ved Nordnorsk Kunstmuseum ga direktør Jérémie McGowan sparken 27. mars. Seinere har to styremedlemmer og tre vara­representanter trukket seg i protest.

I et brev til Kulturdepartementet 22. april erklærte paraplyorganisasjonen Norske Billedkunstnere sammen med fem andre kunstnerorganisasjoner full mistillit til styre­leder og Høyre-politiker Grete Ellingsen.

Ifølge brevet, som også er undertegnet av lederne for Norske Kunsthåndverkere og Unge Kunstneres Samfund (UKS), har styreleders håndtering vært «svært kritikkverdig» og preget av uforsvarlig saksbehandling.

«… Grete Ellingsen står ansvarlig for å ha ledet en prosess som har krenket styrets suverenitet, skadet museets omdømme og – grunnet unødvendig hastverk – potensielt også museets virksomhet», heter det blant annet i brevet, som først ble omtalt på nettstedet Kunstkritikk.

Bråk om oppsigelse:

• 27. mars vedtok styret ved Nordnorsk Kunstmuseum å løse direktør Jérémie McGowan fra sitt åremål. McGowan ble ikke varslet og måtte gå på dagen.

• Fem styremedlemmer og varamedlemmer har trukket seg i protest mot oppsigelsen.

• Styreleder Grete Ellingsen har pekt på at McGowan ikke innfridde styrets krav om levering av rapporter.

• I Klassekampen tirsdag omtalte tidligere styremedlem Martha Otte prosessen mot McGowan som et «attentat».

– Rot og maktmisbruk

Ida Madsen Følling, styremedlem i Unge Kunstneres Samfund, mener det ikke er noen vei utenom: Den eneste måten å gjenopprette tilliten og omdømmet til Nordnorsk Kunstmuseum på, er at Grete Ellingsen fratrer.

Dernest må et nytt styre sørge for en evaluering av hele prosessen.

– Vi anerkjenner styrets suverene rett til å velge en leder for museet. Men styret er også tjent med å gjennomføre en prosess som gir avgjørelsen legitimitet. I stedet har vi fått alt dette rotet og maktmisbruket som er blitt avdekket i forbindelse med McGowans avskjedigelse, sier Følling.

Hun sikter blant annet til det dramatiske styremøtet som ble gjennomført over telefon 27. mars, og som uten forvarsel endte med en avstemming om McGowan skulle løses fra sin åremålsavtale.

Som Klassekampen har omtalt tidligere, forelå det ingen sakspapirer eller forslag til vedtak i forkant av møtet i mars.

– Jeg reagerer på medie­regien som styreleder Ellingsen har kommet med i etterkant. Denne saken handler ikke om, slik hun hevder, at styret har vektet ulike sider ved McGowans direktørgjerning, sier Følling.

– Det denne saken handler om, er regelrett maktmisbruk fra styreleders side, som ikke sikret en forsvarlig demokratisk prosess ved å forankre avgjørelsen i sitt eget styre.

Via e-post svarer Grete Ellingsen slik på kritikken:

«Jeg aksepterer at Følling mener saken handler om noe annet enn det flertallet i styret mener. Flertallet i styret mener saken handler om ledelse. Det mente vi da vedtaket ble gjort, og det mener vi fortsatt. Nå ser vi framover og er i gang med å rekruttere ny direktør.»

– Må jo se at noe er galt

Den siste måneden har Nord-Norges største kunstmuseum måttet klare seg uten styremedlemmer med kunstfaglig kompetanse. De to regionale kunstnerforeningene nekter fortsatt å oppnevne nye styremedlemmer.

Ina Otzko, styre­leder i Nord-Norske Bildende Kunstnere, kan heller ikke se noen annen løsning på oppsigelsessaken enn at styrelederen må tre til side.

– Framgangsmåten som ble benyttet for å avskjedige McGowan, var helt uhørt. Vi ber derfor om at styret sørger for en ekstern og objektiv gjennomgang av saken fra A til Å, sier Otzko.

– Kulturdepartementet må jo se at det er noe er galt når hele fem styremedlemmer med omfattende erfaring og kunstkompetanse har trukket seg i protest.

I Klassekampen sist lørdag uttalte statssekretær Emma Lind (V) at departementet «på administrativt nivå» bare hadde ett møte med museets styreleder i forkant av styremøtet 27. mars. Hun avviste at McGowans åremålsavtale var et tema den gang.

Viser til Bråten-exit

Otzko mener det er en rekke spørsmål som fortsatt er ubesvart, ikke minst om Kulturdepartementet har hatt en mer aktiv rolle i sparkingen.

– Vi må komme til bunns i hvor dette ønsket om å avsette McGowan kommer fra. Foreløpig har vi bare spørsmål, noe som skaper grobunn for altfor mange spekulasjoner.

Også Ida Madsen Følling mener departementet har ansvar.

– Når i tillegg Bråten-saken sprekker midt oppi det hele, bidrar ikke det til å øke tilliten til at departementet har gitt denne saken det fokus den trenger, sier Følling, med henvisning til statssekretær Knut Aastad Bråtens avgang torsdag denne uka.

jonasb@klassekampen.no

Grete Ellingsen