Tirsdag 12. mai 2020 Politikk

Revidert nasjonalbudsjett kan bli redningen for korona-skviste ordførere med stadig tynnere lommebøker:

Kan gå på helsebudsjettet løs

BEHOV: Ullensaker-ordfører Eyvind Schumacher håper at statlige koronamidler til kommunene ikke fordeles flatt, men ut ifra hvem som trenger det mest. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

SKVIST: Kommunene forbereder seg på å tære på oppsparte midler og kutte i velferdstilbud, hvis de ikke får hjelp fra staten.

økonomi

I dag legges forslag til revidert nasjonalbudsjett fram, og det er stor usikkerhet om hva kommuner og fylker vil få. Kommuneøkonomien er pressa som følge av korona-krisa. Mange pengelense ordførere håper det kommer en hjelpende hånd i dag. Vi har kontaktet de ti kommunene som har vært hardest ramma av arbeidsledighet for å høre hvordan det går.

I Trysil, kommunen med nest mest arbeidsledighet, blir konsekvensene kutt i tjenestetilbudet, hvis de ikke får mer støtte, ifølge økonomisjef Gerhard Kort.

«Antakelig stenge skoler, legge ned sykehjemsplasser, kutte på administrasjon og øke eiendomsskatt», skriver han i en e-post.

Kommunene og fylkene ligger an til å tape opptil 27 milliarder på grunn av virussituasjonen, ifølge KS. Til nå har regjeringen bare lovet 6,15 milliarder i støtte.

Arbeidsledighet i kommunene:

• Hemsedal: 30,3 prosent

• Trysil: 24,8 prosent

• Aurland: 21,6 prosent

• Hol: 20,4 prosent

• Ullensaker: 19,3 prosent

• Moskenes: 18,7 prosent

• Værøy: 18,4 prosent

• Bykle: 17,6 prosent

• Hyllestad: 17,1 prosent

• Øystre Slidre: 16,4 prosent

Kilde: Nrk.no, tallene er fra 21. april

Taper 111 millioner

– Jeg håper de bevilger tilstrekkelig til å kompensere kommunene i lang tid framover. For dette er ikke en krise som kommer til å gå over med det første, sier Ullensaker-ordfører Eyvind Schumacher (Ap).

Oslo Lufthavn ligger i kommunen, og mange av kommunens arbeidsplasser er knytta til flyplassen. Det er mye av grunnen til at Ullensaker har hatt en ledighet på 19,3 prosent.

– Våre prognoser viser at vi får 111 millioner i merforbruk. Det er blant annet på grunn av tapte skatteinntekter og økte utgifter til reinhold og flere ansatte i barnehage, skole og SFO. Men jeg må presisere at dette er ferske prognoser, vi klarer ikke se konsekvenser fram i tid, sier Schumacher.

– Kommunalministeren har bedt kommunene effektivisere, men levere tjenester som før. Er det mulig?

– Det er egentlig ikke mulig her i Ullensaker. Vi har effektivisert så mye i utgangspunktet. Nå står vi dessuten i en krisesituasjon, så det er helt umulig, sier Schumacher.

– Regjeringen har allerede stramma veldig inn muligheten til å ha en god kommuneøkonomi i årene som er gått. Da må man se at nå er tida kommet for å styrke den igjen. Da kan vi bidra til økonomisk aktivitet, så vi får landet på beina igjen, sier han.

Neste stopp: Robek?

– Vi vet enda ikke hvordan vi skal komme oss gjennom dette, sier Hemsedal-ordfører Pål Rørby (Sp).

Han leder kommunen med høyest ledighet og sier problemet er at de fra før driver nøkternt og ikke har mye å gå på.

Både Hemsedal og Ullensaker har tenkt å bruke av såkalte disposisjonsfond for å takle koronatapene. Men fondene forsvinner fort, hvis ikke staten kommer på banen.

Dette er penger kommunene har klart å spare opp og som er en slags buffer. De er nemlig nødt til å ha litt overskudd. Hvis ikke havner de på den beryktede Robek-lista. I Ullensaker er dette frykten.

– Hvis vi havner på Robek-lista, må fylkesmannen godkjenne budsjettene våre. Da er det de tjenestene som ikke er lovpålagte det i første om gang vil gå utover, som ungdomsklubber og utekontakter.

Mens Ullensaker frykter høy arbeidsledighet helt inn i 2022, er ordføreren i reiselivskommunen Aurland, Trygve Skjerdal (Sp), mer positiv.

– Flere permitterte er på vei tilbake. Vi åpna en campingplass 1. mai, og allerede første helga var det godt belegg med campingturister, sier Skjerdal.

Men alt er ikke rosenrødt. Kommunen hadde 21,6 prosent arbeidsledighet i slutten av april. Store deler av Aurland sin økonomi er knytta til turisme. Kommunen er selv medeier av en reiselivsbedrift med et par hundre ansatte.

– Bare her kan jeg tenke meg at vi har tapt seks – sju millioner kroner. Alle ansatte ble permittert, sier Skjerdal.

Han har ikke noe konkrete tall for hvor mye de har tapt totalt, men det er mye. De har fått «minimalt» i støtte, ifølge ordføreren og håper på flere hjelpepakker. Hvis ikke kan det bli kutt.

– Da må vi nok kutte så godt vi kan mange plasser, i kommunal drift og investeringstempoet framover. Men nå sitter vi litt og venter, sier han.

Ikke rom for effektivisering

I Bykle kommune i Agder ligger de an til å tape 100 millioner kroner på grunn av koronakrisa. Som fjellkommune ble de rammet hardt av bråstopp i skiturister. Ordfører Jon Rolf Næss (Ap) mener at kommunene allerede har effektivisert i mange år og at det er lite å hente.

– Det er ikke lenger fryktelig store gevinster å ta ut på effektivisering. Man må jo ha mennesker i skoler og barnehager. Tjenestene våre er basert på hender, sier han.

Næss venter på hva som kommer fra staten og håper han ikke må kutte i budsjettene. De har enda ikke snakket om å permittere og vil prøve «i det lengste» å unngå det.

Usikre på framtida

Nesten helt ute ved havet i Sogn ligger verftskommunen Hyllestad. De har vanligvis god økonomi, men nå har arbeidsledigheten vært høy. På bare to måneder steg ledigheten fra 1,3 til 17 prosent.

– Vi har skipsfart hos oss, som har fått den store trøkken. Men vi er redde for at dette kan bli vanskeligere framover. Vi ser vel liksom litt mørkere skyer når det gjelder arbeidslivet generelt, sier ordfører Kjell Eide (Ap).

Kommunen har ikke hatt ett eneste smittetilfelle eller store koronakostnader så langt, ifølge ham. Men de er redd for skatteinntekter på sikt. Verftet i kommunen er den største private sysselsetteren og har permittert mellom 200 og 300. Til nå har Hyllestad fått 1,4 millioner fra staten, men det er ikke nok.

– Vi har litt reserver som vi kan klare oss et år eller to på. Det spørs jo hvor langvarig dette blir. Vi er nødt til å få en oppjustering. Det er jeg sikker på, sier Eide.

Også Hol, kommunen med høyest andel smittede, melder at de må kutte i tjenester hvis de ikke får mer støtte. Øystre Slidre forventer kompensasjon og vet ikke hvor de må kutte hvis det ikke skjer.

Kommunene Moskenes og Værøy har ikke kunnet svare.

innenriks@klassekampen.no