Tirsdag 12. mai 2020 Kultur og medier

Redaktøren i Arkitektur N måtte gå kanossagang etter å ha kritisert Y-blokk-aktivister i «Debatten» på NRK:

Reagerer på lav takhøyde

SKANDALE: «La Y-blokka stå, skam og skandale», skrev noen på tregjerdet foran Y-blokka i Oslo i løpet av helga. Skandale ble det også da Gaute Brochmann, redaktør i Arkitektur N, opptrådte på NRK i forrige uke. FOTO: VIDAR RUUD, NTB SCANPIX

Gaute Brochmann fikk refs av kolleger etter å ha uttalt seg kritisk om Y-blokka på tv. Nå tas han i forsvar av arkitekter som reagerer på «konsensuskulturen».

ARKITEKTUR

Det var under «Debatten» i NRK forrige tirsdag at Arkitektur Ns redaktør Gaute Brochmann ble hentet inn som en motstemme til alle miljøvernere, kunsthistorikere og arkitekter som har kjempet en intens kamp for å forhindre riving av Y-blokka.

På spørsmål fra programleder Fredrik Solvang om hvorfor det ikke var flere arkitekter som gikk inn for å rive Y-blokka, viste Brochmann til at det er blitt populært å være for bevaring.

«Jeg skal ikke si at arkitekter har vært ‘underdogs’ lenge og har problemer med selvbildet, men det er på mange måter en følelse av å være på lag med noen som har moment og som har miljøbevegelsen med seg», sa Brochmann blant annet.

Kampen om Y-blokka:

• I 2014 vedtok regjeringen at Y-blokka skal rives for å gjøre plass til et nytt regjerings­kvartal.

• Y-blokka er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og har kunstneriske utsmykninger av Carl Nesjar etter tegninger fra Pablo Picasso.

• Tirsdag før påske ga Oslo tingrett klarsignal til at bygget kan rives.

• Motstandere av riving ble provosert av uttalelser Arkitektur N-redaktør Gaute Brochmann ga i «Debatten» i forrige uke.

La seg paddeflat

Uttalelsen utløste sinte og oppgitte reaksjoner fra arkitektkollegaer på Facebook, som raste over at redaktøren hadde talt Norske arkitekters landsforbund (NAL) midt imot i den opphetede debatten.

NALs styre har tidligere vedtatt å støtte bevaring av Y-blokka, og har sammen med Fortidsminneforeningen anlagt søksmål mot staten for å stanse rivingsvedtaket.

Dagen etter rykket redaktøren ut i Arkitektnytt med en uforbeholden beklagelse. Både Arkitektnytt og Arkitektur N er fagblad som utgis av NAL, og de skal være uavhengige publikasjoner som redigeres etter Redaktørplakaten.

I intervjuet beklager redaktøren «på det sterkeste» at han i et forsøk på å nyansere kom i skade «for å så tvil om motivene til dem som kjemper for bevaring».

Gaute Brochmann ønsker ikke å la seg intervjue av Klassekampen om bakgrunnen for beklagelsen, men viser til uttalelsene i Arkitektnytt.

– Kan knipse det vekk

Sivilarkitekt Øyvind Mo, som sammen med Kjetil Trædal Thorsen var med på å grunnlegge arkitektfirmaet Snøhetta, vil ikke spekulere i hvorvidt Brochmann er blitt pålagt av NALs ledelse til å beklage.

Selv er han tilhenger av å bevare Y-blokka, men vil likevel forsvare redaktørens rett til å ytre seg fritt, selv om synspunktene hans strider mot forbundets vedtak i saken.

– Som redaktør har Gaute Brochmann tilført arkitekturdebatten en ny dimensjon, med ofte overraskende innspill og perspektiver som ikke er i tråd med det ellers samstemte «arkitekt-koret». Han behøver ikke å legge seg flat, men kan knipse en dårlig dag fra ermet og fortsette med sin kritiske tenkning om arkitektur, sier Øyvind Mo.

– Vil du si at det eksisterer en konsensuskultur i arkitekturbransjen?

– Det er alltid noen som våger å hevde noe annet enn det store flertallet, men ja, jeg vil si det er en sterk konsensuskultur i arkitektstanden. Vi så det også i debatten om Munch­museet.

– Et voldsomt hysteri

Ulf Grønvold, tidligere direktør for Norsk Arkitekturmuseum, er av få arkitekter som ønsker å rive Y-blokka. Han har fått med seg bråket rundt Brochmanns uttalelser på tv.

– Kan vi ikke komme oss videre? Det er så mye av at man skal legge seg fullstendig flat. Nå skal vi plutselig ha en debatt om debatten. Det er et voldsomt hysteri.

At det har kommet reaksjoner på at Brochmann som redaktør har argumentert for riving, synes han er «tåpelig».

– Jeg var redaktør for det samme tidsskriftet da det het Byggekunst, og jeg ville gjort akkurat det samme. Det blir ynkelig om man ikke kan føre faglig debatt i disse foraene. Man må være takknemlig for at man har folk som Brochmann, som orker å mene noe annet enn det store flertallet og som sier det selv om man sitter på faglige posisjoner.

Rom for uenighet

Brochmann får også støtte fra sin forgjenger i redaktør­stolen i Arkitektur N, Ingerid Helsing Almaas.

I et innlegg på Arkitektnytt bestrider Almaas at redaktøren for et uavhengig tidsskrift er forpliktet til å være lojal mot sin utgiver i alle saker.

– En redaktør skal dele sitt mediums grunnsyn, som i dette tilfellet kommer til uttrykk i NALs formålsparagraf. Om Brochmann har gått over den streken i denne saken, er ikke opp til meg å vurdere. Men i enkeltsaker kan en redaktør være uenig med styret, representantskapet og ledelsen så lenge det ikke er i strid med grunnsynet, sier Almaas.

Hun opplevde ikke selv å komme på kant med utgiverne i perioden hun var ansvarlig redaktør, fra 2014 til 2017.

kultur@klassekampen.no

NAL vil ikke svare

Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL), vil ikke svare på om det var riktig av Gaute Brochmann å beklage uttalelsene han ga i «Debatten».

– Det vil jeg ikke kommentere, sier Løkken.

– Snakket du med ham i forkant av beklagelsen?

– Vi snakker sammen hele tida.

– Snakket dere om å beklage?

– Nå går du litt for dypt inn i materien. Brochmann er altså en selvstendig redaktør som kom med beklagelsen på et fritt og selvstendig grunnlag.

– Hvordan er det å ha en redaktør som forfekter et helt annet syn på Y-blokka enn det NAL har?

– Vi lever i et åpent demokrati, der enhver får lov til å ha den meningen man måtte ha. Vi fronter prinsipielle sider som organisasjon, men våre tidsskrifter drives etter Redaktørplakaten.