Tirsdag 12. mai 2020 Lederen

Kraftig kritikk

• Representantskapet i Norges Bank rettet i går sviende kritikk mot bankens hovedstyre. I et brev skriver de at det fortsatt er en rekke uavklarte forhold rundt ansettelsen av finansmilliardær Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet, som må rettes opp i. Representantskapet er tilsynsorgan for Norges Bank, og medlemmene velges av Stortinget. I slutten av april stilte representantskapet banken en rekke spørsmål om ansettelsen, som de mottok et 83 sider langt svar på. Omfanget til tross, svarene er ikke tilfredsstillende, konkluderer representantskapet. Norges Bank har blant annet brutt egne retningslinjer for ansettelser ved å holde Tangens unna de offentlige søkerlistene. Banken har heller ikke avklart om det er mulig å få innsyn i Tangens selskaper i skatteparadiser.

• Representantskapet kommer også med en rapp over fingrene til hovedstyret for den uklare vurderingen av om nåværende Oljefond-sjef Yngve Slyngstad brøt Norges Banks etiske regelverk da han lot Tangen spandere deler av turen til det luksuriøse Back to University-seminaret i USA. Hovedstyret burde svart tydeligere på om dette var i strid med regelverket, skriver representantskapet. I redegjørelsen fra Norges Bank ble spørsmålet håndtert med en juridisk finte: Slyngstad brukte en unntaksbestemmelse til det etiske regelverket – riktignok en han burde unngått for å være i tråd med regelverket.

• Det viktigste ankepunktet fra representantskapet er likevel at det fortsatt er uavklarte interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som daglig leder for Oljefondet. Tangens skal fortsatt være hovedeier i AKO Capital, selv om han overlater den daglige forvaltningen til andre. Når han fratrer som Oljefond-sjef, kan han likevel ta ut gevinsten av vekst i fondet. «Tangen vil derfor ha interesser i AKO-systemet mens han er ansatt som daglig leder for NBIM», konkluderer representantskapet, som ikke sier seg ferdig med tilsynet av Tangen-ansettelsen ennå. I brevet skriver de at de vil drøfte saken videre når en ansettelsesavtale og ytterligere dokumentasjon foreligger. Siste ord er ikke sagt.