Onsdag 13. mai 2020 Lederen

Inderlig takk?

• Det er ikke lenge siden alle skulle klappe for ansatte i helsevesenet og omsorgssektoren, som sto på med fare for egen helse mens resten av Norge ble stengt ned. Mange tok til orde for at vi måtte verdsette slike yrker høyere når koronakrisa var over, også i reine kroner. Riktignok har vi ikke særlig tro på at litt applaus hever noens lønn, men regjeringens reviderte nasjonalbudsjett er likevel en kalddusj for landets kommuneansatte. Når kommuner nå forteller om store inntektstap på grunn av økt ledighet og koronatiltak, får de til svar fra kommunalminister Nikolai Astrup at de må effektivisere. Budsjettet legger dessuten til grunn at landets kommuneansatte vil få full lønnsbrems i år.

• Resultatet av koronakrisa ble altså ikke mer lønn og bedre vilkår for helsearbeidere. Det ble det motsatte: De får mindre å rutte med og må jobbe raskere. Det er det som ligger i bruken av ordet «effektivisering» i statsbudsjettet. Der står det for eksempel at «Tiltak som har som mål å effektivisere offentlig sektor, slik som avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen, kommunereformen, politireformen, jernbanereformen og reformen i høyskolesektoren, kan både styrke offentlige budsjetter og gi bedre velferdstjeneste». Det står også at «Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 pst., frigjør det 1,3 milliarder kroner i 2021.»

• Slik er altså verden ifølge regjeringen: Såkalt effektivisering – i realiteten kutt – gir både mer penger i kommunekassa og bedre offentlige tjenester. Derfor mener regjeringen det ikke er behov for så store overføringer som kommunene ber om. Da koronaepidemien traff Norge i mars, hadde fløyta en annen tone. I den første krisepakka Stortinget snekret sammen, ble det entydig slått fast at staten dekker kommunenes tapte inntekter. Når regjeringen nå vil bruker anledningen til å presse fram kutt, går den imot Stortingets vilje. Da hjelper det lite at finansminister Jan Tore Sanner under budsjettframleggelsen sa til helsearbeiderne at «mange fortjener stor honnør og inderlig takk for jobben de har lagt ned».