Tirsdag 5. januar 2021

Innkalling til utsatt, digital Generalforsamling i Klassekampen AS

Generalforsamlingen avholdes onsdag 27. mai 2020 kl. 18.00. Generalforsamlingen vil foregå via Microsoft TeamsDagsorden:

1. Konstituering
2. Styrets beretning for 2019
3. Revisors beretning for 2019
4. Fastsettelse av resultatregnskap, balanse og disponering av overskudd for 2019
5. Forslag til vedtak (frist 13. mai)
6. Valg av medlemmer til styret
7. Valg av revisor

 

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde seg på for å få tilsendt påloggingslenke til møtet. Ta kontakt på aksje@klassekampen.no eller ring 21 09 30 00.

Aksjeeiere med registrert e-postadresse i aksjeregisteret får tilsendt alle sakspapirer på e-post. Dersom du ikke er registrert med e-postadresse kan du sende den til oss på aksje@klassekampen.no for å få tilsendt sakspapirer.

Ta kontakt dersom du ikke kan delta på møtet, men ønsker å votere over e-post. 

 

Oslo, april 2020, Klassekampen AS

Sveinung Mjelde, styreleder

 

Vi minner om at de som arver aksjer i Klassekampen selv må sørge for at nye navn registreres i aksjeboken. Det samme gjelder ved oppløsning (og lignende) av selskaper som er registrert som aksjonærer. Aksjer med ukjente eiere vil bli overført til Klassekampens Venner - Styret i Klassekampen

Last ned sakspapirer

• Innkalling

• Årsberetning