Onsdag 1. juli 2020 HTML

Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Klassekampen samler inn og bruker personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Klassekampen, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (jamfør EUS personvernforordning artikkel 13 og 14).

Formålet med behandlingen

Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

For mottakere av våre papirprodukter bruker vi navn og adresse for å levere papirproduktet.

For abonnenter og prøveabonnenter som ønsker tilgang til våre digitale produkter, bruker vi e-post og/eller mobilnummer for å gi tilgang til tjenesten ConnectID. ConnectID er en tjeneste som leveres av MediaConnect AS og personvernerklæringen deres kan leses her.

For abonnenter og prøveabonnenter bruker vi e-postadressen til å sende redaksjonelt nyhetsbrev.

For betaling av våre abonnement benytter vi navn, adresse, mobil og/eller e-post for å komme i kontakt med kunden.

For abonnenter bruker vi e-postadressen til å sende informasjon om arrangement i regi av Klassekampen, kampanjer vi har for å mobilisere for avisa og produkttilbud. Tjenesten krever et samtykke fra mottakeren.

Vi genererer statistikk for å forstå markedstrender og for å forbedre og videreutvikle våre nettsteder og abonnementsprodukter. All statistikk vi utarbeider er avidentifisert.

Måle effekten av annonser. For å gjøre dette vil vi lage anonymisert statistikk over hvordan våre brukere reagerer på annonsene på våre nettsider. Effekten av annonsene blir også gjort tilgjengelig for våre annonsører.

Et stort antall av våre kunder starter et nytt abonnement i løpet av de 36 første månedene etter at abonnementet ble avsluttet. Vi vil derfor i denne perioden forsøke å kontakte deg for å spørre om du igjen vil abonnere på våre produkter. Vi vil da benytte navn, adresse, telefonnummer og/eller e-post. Du står selvfølgelig fritt til å reservere deg mot kontakt ved oppsigelse av ditt abonnement.

Hva er det rettslige grunnlaget?

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 15. Juni 2018 nr 38 § 2 og EUs personvernforordning artikkel 6 nr 1 bokstav a, b og f. Det er nødvendig for Klassekampen å lagre opplysninger for å oppfylle avtalen med den registrerte personen/bedriften, for å overholde lover og regler (f.eks. regnskapsloven) og for å kunne opprettholde den nødvendige oppfølgingen av våre abonnenter.

Hvilke personopplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke-personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personlig og identifiserbar informasjon som vi samler inn kan være:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-postadresse

Kjønn

Fødselsdato

Fakturerings- og betalingshistorikk

Påloggingshistorikk

Hvor hentes opplysningene fra?

Personopplysningene som vi behandler er opplysninger som du selv har oppgitt. Dersom du er blitt vervet som prøveabonnent kommer opplysningene fra den som har vervet deg. Utover dette tilfører og oppdaterer vi ytterligere relevant informasjon gjennom vår samarbeidspartner Bisnode Norge AS.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Vi krever kun personidentifiserende opplysninger som er nødvendig for å gi deg de tjenestene du har krav på. For eksempel navn og adresse for levering av avisen.

Våre databehandlere

For å kunne levere gode tjenester og opplevelser for våre brukere og abonnenter har vi inngått avtale med flere leverandører. Vi vil ikke dele personopplysninger med våre leverandører i større utstrekning det som er nødvendig for å fullføre formålet, for eksempel utsending av avisen eller nyhetsbrev.

Klassekampen AS har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.

Våre leverandører som behandler personopplysninger er:

MediaConnect AS (CRM-system for abonnement, klargjøring av adressefiler for utsendelse av papirutgaver og kundesenter)

Bisnode Norge AS (Vask og oppdatering av personopplysninger)

Schibsted Trykk (trykker papirutgaven av Klassekampen)

Helt Hjem AS (distribusjon av Klassekampen)

Posten AS (distribusjon av Klassekampen)

The Rocket Science Group LLC, Mailchimp (utsendelse av nyhetsbrev)

Eonbit AS (utvikling og vedlikehold av nettsidene og integrasjon mot kundedatabasen)

Minus AS (utvikling og vedlikehold av nettsidene)

Newscycle Solutions (utvikling og vedlikehold av nettsidene)

Visiolink (utvikling og vedlikehold av e-avis-appene)

Google Analytics (samler inn avidentifiserte opplysninger om besøk på våre nettsider)

Hotjar (Samler inn avidentifiserte opplysninger om besøk på våre nettsider)

Google Ad-manager (Administrerer annonser som vises på våre nettsider)

Puzzel AS (utsending av SMS til abonnenter og passive abonnenter)

CopyCo (utsending av invitasjoner og lignende til abonnenter)

Nets (Avtalegiro og e-faktura)

DIBS (Kortbetaling på nett)

Elavon (Kortbetaling på nett)

Adform (Kjøp og salg av programmatiske annonser)

Utlevering av opplysninger til Klassekampens venner

Vi vil bruke opplysninger om deg til følgende formål: For å kontakte deg med forespørsel om å være med i Klassekampens venner vil vi bruke ditt telefonnummer. Grunnlaget for behandlingen er berettiget interesse jamfør EUs personvernforordning artikkel 6 nr 1 bokstav f. Klassekampens venner er deleier av Klassekampen og er helt sentral for driften av avisa gjennom økonomiske bidrag fra sine medlemmer. Klassekampen har dermed berettiget interesse i å utlevere opplysninger til Klassekampens venner.

Informasjonskapsler (cookies) på nettsidene

Klassekampens nettsider bruker informasjonskapsler (cookies). Hvis du klikker videre på våre nettsider, godtar du at det settes informasjonskapsler i nettleseren din. Noen cookies er vesentlige for at enkelte funksjoner du bruker skal fungere. Skal du logge inn hos oss, benytter vi cookies for å holde deg logget inn fra side til side. Uten cookies ville du måttet logge inn for hver sidevisning.

Andre er der for å forenkle ting for deg, for eksempel ved at du slipper å fylle ut den samme informasjonen hver gang du besøker oss.

En tredje kategori av cookies er der for å forbedre brukeropplevelsen for deg, for eksempel ved å hindre at du ser den samme annonsen gang på gang, eller for å sikre at du ser annonser for ting du er opptatt av oftere enn ting du ikke synes er så relevant.

I tillegg setter alle norske aviser en cookie på vegne av Kantar TNS. For norske aviser er det også viktig å få målt trafikken, og på en slik måte at tallene blir sammenlignbare mellom nettstedene. TNS Gallups teknologi bruker cookie-teknologi for å holde rede på hvor mange sider som blir vist, og omtrentlig hvor mange mennesker som leser oss.

Hvis du ikke ønsker at vi skal sette cookies hos deg, kan du enkelt slå av cookie-funksjonen i din nettleser. Om du velger å slå dette av, må du huske at mange av funksjonene nevnt over da ikke vil virke, eller virke dårligere enn nå. Slik administrerer du informasjonskapsler (fra nettvett.no).

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten og samtidig ber om at opplysningene skal slettes. Andre personopplysninger som ikke er knyttet til et aktivt abonnement vil bli slettet senest etter 36 måneder.

Hvilke rettigheter har den registrerte?

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandling av personopplysninger i en virksomhet etter EUs personvernforordning artikkel 15.

Hvis Klassekampen behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Klassekampen rette eller slette opplysningene. Dersom du ikke vet om Klassekampen behandler personopplysninger om deg kan du be om bekreftelse på dette ved å kontakte oss. Se kontaktopplysninger avslutningsvis i erklæringen.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan benytte deg av dine rettigheter.

Din rett til å få se opplysninger vi behandler om deg (rett til innsyn).

Du har rett til å få se de opplysningene vi behandler om deg. For å be om innsyn kontakter du vår kundeservice. Se nederst i erklæringen for kontaktinfo.

Din rett til å få rettet gale opplysninger.

Du har rett til å få feilaktig informasjon rettet. Du kan oppdatere en del opplysninger på Din Side (https://ks.klassekampen.no/min-side/). Dersom det er andre opplysninger du mener må rettes kan du kontakte oss direkte.

Din rett til å få data slettet («retten til å bli glemt»).

Du har som hovedregel rett til å få slettet personopplysninger om deg. For å be om sletting kontakter du vår kundeservice.

Din rett til å motsette deg og begrense behandling.

I enkelte sammenhenger har vi anledning til å behandle personopplysninger om personer dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, forutsatt at de registrertes rettigheter og friheter ikke veier tyngre. I slike tilfeller har du som registrert rett til å protestere mot at vi behandler personopplysninger om deg. Som hovedregel vil vi da stanse denne behandlingen av personopplysninger, og dette gjelder uten unntak dersom formålet er direkte markedsføring.

Du har også i enkelte sammenhenger anledning til å be om at behandlingen av dine personopplysninger stanses eller begrenses. Dersom du benytter deg av denne rettigheten kan opplysningene dine kun behandles basert på et samtykke fra deg eller for enkelte andre formål som fremgår direkte av personopplysningsloven. Nærmere informasjon om denne rettigheten finner du på hjemmesidene til Datatilsynet.

Din rett til å endre samtykker

Hvis du har samtykket til behandling av dine personopplysninger til nærmere bestemte formål, kan du når som helst trekke samtykket tilbake. Vi vil da stanse den behandlingen av dine opplysninger som bygger på samtykket. Ved å logge deg på kundeservicesidene kan du enkelt administrere dine samtykker.

Hvordan sikres opplysningene?

Klassekampen AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Vi innhenter ikke sensitive personopplysninger.

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun godkjente personer i Klassekampen som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontroll.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Klassekampen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt. For alle som behandler personopplysninger for Klassekampen er det inngått databehandleravtaler.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

Spesielt om vår bruk av personopplysninger for journalistiske formål

Klassekampen AS behandler også personopplysninger for journalistiske formål. Av hensyn til ytringsfrihet og informasjonsfrihet gjelder store deler av regelverket for behandling av personopplysninger ikke for behandling av personopplysninger til journalistiske formål (f.eks. vern av avisas kilder). Vi oppfyller de krav som gjelder for vår journalistiske virksomhet. Kun redaksjonelt ansatte har tilgang til personopplysninger til journalistiske formål.

Henvendelser, innspill eller klager

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på post@klassekampen.no, på 21 09 30 00 eller ved å sende et brev til Klassekampen AS, Postboks 9257 Grønland, 0134 Oslo.

Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Les mer her.

Oppdatert 6. november 2018