Språket

Sylfest Lomheim skriver om språk hver onsdag.

Onsdag 5. desember 2018

Bannekulturar

Ordet advent er det ‘tilkomande’ og peikar fram mot jula, årets store høgtid. Ikkje for å vera respektlaus, men i advent kan det vera på sin plass å...

Les saken >>
Onsdag 8. august 2018

Vår tids språk ;)

Emoji er ei spalte verd. Sanneleg ;) :-/).

Korleis blir det med punktum, utropsteikn, spørsmålsteikn i samband med ein emoji? Før eller etter symbolet, valfritt. Heilt parallelt...

Les saken >>
Onsdag 1. august 2018

Jesus i Hovden

Stadnamn fascinerer meg. Om du ikkje har det slik, kan du hoppa over dagens spalte. Me skal sjå på internasjonale namn. Namn som er like i form, men ikkje i innhald, og namn som er like i innhald, men heilt ulike i...

Les saken >>
Onsdag 25. juli 2018

Staden i hjartet

Når me stundom spør om eit stadnamn, hender det folk svarar: Nei, det namnet har ikkje noka tyding. Som naturlegvis er feil. Alle namn har tyding og innhald. Det er berre det at me ikkje alltid veit kva tydinga er....

Les saken >>
Onsdag 18. juli 2018

Kvalitetsord

Eg vil løfta fram kjettingplass. Ordet. Kvifor? No, med tett trafikk og plagsam Hymer-fobi? Meininga er nettopp... meininga. For når eg passerer dette skiltet ved fjellovergangane, lovprisar ...

Les saken >>
Onsdag 11. juli 2018

Verbtider som går

Kva står G7 for, som blir til G6 viss Russland må gå på gangen? Sidan slutten av 1900-talet har dei sju største industrilanda i verda møtst, ut frå felles interesse. (Trump laga, som kjent, bølgjer i år.)

G står...

Les saken >>
Onsdag 4. juli 2018

Ordrapport

Det er aldri kjedeleg med ein halvårsrapport om aktuell ordbruk. Forresten er det her valfritt med halv- eller halvt-, berre så dét er kvittert ut.

Danskane ...

Les saken >>
Onsdag 23. mai 2018

På tur i Europa

I vest heiter naboen Island fordi ein av dei første som segla rundt øya, på 800-talet, observerte mengdevis drivis nordvest for øya. Isbreane i innlandet såg han knapt. Les saken >>

Onsdag 16. mai 2018

Land og folk

«Vi ere en Nation vi med ...» skreiv Henrik Wergeland i 1841, om barna. 1800-talet var nasjonsbygginga og nasjonalromantikken sitt hundreår. Sidan då har nasjon hatt ein opphøgd posisjon....

Les saken >>
Onsdag 9. mai 2018

Blanda drops

Ingen månad er så prega av kunnskapsprøving som mai. Her kjem eit bidrag til eldre som ofte er rådgjevarar, og til yngre som er utøvarar.

Først -ning og -ing: -ing fortel om handling, -...

Les saken >>
Onsdag 2. mai 2018

Radikalisering

Den 1. mai byrja i 1889. Og rørsla, die Bewegung, the movement, le mouvement har halde seg. Fordi mange nok stiller opp. Men eg melder eit sakn: Eitt ord var mykje fråverande i talane i går, ...

Les saken >>
Onsdag 25. april 2018

Vara-argument

«Wara for Listhaug» var Klassekampens kreative overskrift i byrjinga av månaden. Den nye ministeren kom som vara for den tidlegare ministeren... Ein desktiar og blink me ikkje ser kvar dag.

Etternamnet til...

Les saken >>
Onsdag 18. april 2018

Aker og Acer

Aker og Acer, fru Blom? Acer er, dessverre, i ferd med å bli eit av årets ord. Kva tyder det eigentleg, dette som også går under omtalen «den tredje...

Les saken >>
Onsdag 11. april 2018

Du levande

Livet vaknar i april. Latin aprilis er «den som opnar (året)», opplyser norske ordbøker. Den autoritative franske Grand Robert skriv derimot at april har kome frå gresk Les saken >>

Onsdag 4. april 2018

Om vêr og vind

Turid Farestvedt (og nokre til) lurer på dette med aksentar. Ho ser eg skriv òg (også), for å skilja det frå bindeordet og. Uttalen er jo den same – /åg/. Eit betimeleg spørsmål.

Les saken >>

Onsdag 28. mars 2018

Le chaim!

Eg vil på ingen måte vera respektlaus i påskeveka. Men det er så mykje påskestoff i dei fleste aviser at eg i dag vel å skriva om noko så aktualitetsuavhengig som ‘skål’. Eg presiserer igjen, for å møta all eventuell...

Les saken >>

Viser 1-16 artikler av 218