Solveigs salt

Lørdag 7. april 2018

Bibelsk

Det blir lite att av den vestlege kulturarven dersom me kuttar alle band til den religiøse fortida vår. Både biletkunst, musikk, litteratur, arkitektur og tids­rekning er forankra i eldgamle forteljingar frå Jødeland....

Les saken >>
Lørdag 24. mars 2018

Tippoldefar

Ei morgonstund for hundre år sidan var den andre kona til tippoldefar i djup tvil om kva ho skulle gjera: Skulle ho hjelpa den kua som heldt på å kalva, eller skulle ho gje mannen frukost på senga?

Femti år...

Les saken >>
Lørdag 17. mars 2018

Det menn vil ha

Snorre Sturlason fortel at ein gong på slutten av vikingtida var den norske småkongen Harald Grenske på vitjing hos Sigrid Tostedotter, som var smådronning i Sverige. Alt var veldig hyggjeleg heilt til ho sa at...

Les saken >>
Lørdag 10. mars 2018

Guteopplysing

Det meste av det som blir produsert av tv-seriar, handlar om heltar med overmenneskeleg styrke, uforpliktande ønskjedraumar for livsfjerne konsumentar. Men iblant trillar det ut ei perle, som «Seven Seconds» på Netflix ...

Les saken >>
Lørdag 3. mars 2018

Det nye mennesket

Tidleg ein føremiddag høyrer eg ein mann i radioen som snakkar entusiastisk om korleis han legg matavfallet i ei bøtte på kjøkenet og dryssar på litt spesialutvikla bakteriepulver som raskt og luktfritt forvandlar det...

Les saken >>
Lørdag 24. februar 2018

Kvinneleg biologi

Som part i saka er eg sjølvsagt inhabil, sa filosofen Aristoteles då han blei spurd om kven som var best, kvinner eller menn.

Eller rettare sagt, det var nettopp det han ikkje sa. Tvert om uttalte han seg...

Les saken >>
Lørdag 17. februar 2018

Kjøpte foreldre

Skal ein forstå kva det er som plagar menneskeslekta, må ein slutta å masa om kjønnskonflikt og venda blikket mot motviljen mot å bli vaksen. All misbruk og vondskap, frå øydelegging av naturen til politisk...

Les saken >>
Lørdag 10. februar 2018

Waterloo

Det er ikkje hustruene me vil vera saman med her, det er hetærene! sa den godt påsigla mannen i det han krengde over og slo armane kring livet på meg.

Det var spontant og forfriskande som å bli omfamna av ein...

Les saken >>
Lørdag 3. februar 2018

Mannleg evolusjon

Når menn gjer tilnærmingar til kvinner som ikkje vil ha dei, er det alltid nokon som kan forklara at det ligg til mannsnaturen, og at den er det ingen som kan endra. Dersom kvinnene i tillegg er arveleg disponerte for...

Les saken >>
Lørdag 6. januar 2018

Bordskikk

Kan du ikkje berre setja fatet midt på bordet og la oss forsyna oss sjølve? spurde eg ein restaurantarbeidar som bukserte eit tungt lass med steik og grønsaker frå gjest til gjest.

Ho gav meg eit kaldt blikk og...

Les saken >>
Lørdag 9. desember 2017

Tjuveri av dokker

I gjennombrotsverket til Elena Ferrante, «Napoli-kvartetten», er det dei bortkomne dokkene til to småjenter som set handlinga i gang. Like eins i «Den dunkle dottera», der ei vaksen kvinne nærast av vanvare stikk dokka ...

Les saken >>
Lørdag 2. desember 2017

Vinterlys

Når eg går forbi ein vakker hage, er det første som fell meg inn, at alle desse blomane rett attmed vegen er her for at eg skal bli glad.

Ved nærare ettertanke skjønar eg at dei som bur der inne, har planta dei ...

Les saken >>
Lørdag 4. november 2017

Eventyrjentene

Feminismen byggjer på at alle kvinner er i same båt, dersom dei kjenner skikkeleg etter og er ærlege mot seg sjølve. Denne båten er mennene òg om bord i, enten dei har forstått det eller ikkje, for alle saman treng me...

Les saken >>
Lørdag 28. oktober 2017

Glad i dyr

Ei haustnatt gjekk eg gjennom Torggata i Oslo for å ta bussen til Sagene. Fleire stader på fortauet stod det små flokkar av svarthåra og mørkhuda menn. Eg gjekk tvers gjennom, dei trødde høfleg tilbake. Det kjentest...

Les saken >>
Lørdag 14. oktober 2017

Forhistorie

Det har ofte vore sagt at verdien på ein kultur røper seg i måten han behandlar eldre folk på. Men særskilte privilegium til dei gamle inneber nesten alltid dårlege vilkår for nokon andre. Når kvinner som heile livet...

Les saken >>
Lørdag 30. september 2017

Lukka i arbeidet

Eit vindkast grip fatt i plasten som eg har lagt utover til dekke, heiser han til vêrs som eit segl. Døra som eg held på og målar, slår att, målingsboksen tek overhaling, eg greier så vidt å berga han mens lange dropar ...

Les saken >>

Viser 17-32 artikler av 141