Lørdag 27. august 2016

Høyre har lurt oss

I 2015 feiret Statkraft sitt 120-års jubileum med «800 gjester fra hele verden» i Operaen. Jubileet ble dessuten behørig markert i London, Istanbul og Cheves i Peru, ifølge Statkrafts siste årsrapport. Statkraft er...

Les saken >>
Mandag 11. juli 2016

Stort og smått

I diskusjonen om kommunereformen har uttrykket «småkonger» dukket opp i flere omganger. Astrid Meland skrev for eksempel dette i VG i juni: «Mye av den motstanden som finnes, målbæres altså ikke av folk flest, men...

Les saken >>
Mandag 9. mai 2016

Opportunismens tid

Opportunisme, det å prinsippløst forfølge egeninteressene, på tvers av moral og hensynet til andre, tar vi selvsagt avstand fra. Økonomen Oliver E. Williamson, som fikk Nobels minnepris i økonomi i 2009, har...

Les saken >>
Lørdag 27. februar 2016

Rotløs kapital

Som næringslivshistoriker og oppdragsforsker har jeg fått rote i arkiver og intervjuet beslutningstakere i mange spennende bedrifter. Ofte har jeg selv kontaktet bedrifter som det ville være interessant å komme på...

Les saken >>
Torsdag 24. desember 2015

Mellommannens tid

Vi som har levd en stund, vet det. Nissen har ikke noe verksted. Han produserer ikke en eneste pakke. Han er bare en mellommann. Han formidler mellom givere og mottakere. Andre mellommenn formidler mellom produsenter...

Les saken >>
Lørdag 14. november 2015

Kodet politikk

Trolig har du ikke hørt om EUs nettkoder, eller nettverkskoder, tidligere. Det handler om utviklingen av et omfattende regelverk (koder betyr her regler) som skal sikre integrasjon av kraftnettene og kraftmarkedene i...

Les saken >>
Tirsdag 26. mai 2015

Eierskapslogikker

I boka «Staten som kapitalist» som kom i fjor, argumenterer forfatterne Einar Lie, Egil Myklebust og Harald Norvik solid for en eierskapspolitikk som ligger tett opp til en norsk nyliberal konsensus. Forfatterne har...

Les saken >>
Lørdag 28. mars 2015

Synlige hender

Jeg har sendt en e-post til Konkurransetilsynet og spurt om tilsynets prinsipielle avveininger når det gjelder forholdet mellom sammenslåinger og samarbeid.

Utgangspunktet for spørsmålet er tilsynets avgjørelse...

Les saken >>
Lørdag 27. desember 2014

Mer ånd enn materie

Det er flott med Bokmagasinet og Musikkmagasinet til Klassekampen. Og avisa kan være stolt av at Minerva nylig fastslo at Klassekampen og Morgenbladet er best på bokanmeldelser. Men burde ikke venstresidens...

Les saken >>
Lørdag 1. november 2014

Erna og eierskapet

Rundt tjue georgister møttes Fredrikstad 23. september 1907 for stiftet det norsk Henry George-laget. Lover for laget ble vedtatt, styre valgt og det var enighet om å utgi et eget blad....

Les saken >>
Fredag 22. august 2014

Falsk nødvendighet

Nylig hørte jeg foredraget «On some of the affects of capitalism» på YouTube av den franske vitenskapssosiologen og Holbergprisvinneren Bruno Latour. Latour åpner foredraget med et sitat av Fredrick ...

Les saken >>
Onsdag 25. juni 2014

25 år hos blårussen

Jeg fikk høre det igjen på vår St. Hans-feiring på forskudd sist lørdag. En litt politisk ukorrekt ytring ble forklart med at jeg jobbet på BI, den suspekte utklekkingsanstalten for landets blåruss....

Les saken >>
Lørdag 3. mai 2014

Folkelig finans

23. mars i år møttes en liten gjeng odølinger på Sagstua på Sand i Nord-Odal. Det ble valgt et nytt forstanderskapsmedlem i Odal Sparebank. Forstanderskapet er sparebankenes høyeste organ. Det...

Les saken >>

Viser 1-13 artikler av 13