Mandag 10. desember 2018

Kroppen som knute

Dei siste dagane har historia om lærarassistenten i Oslo vore tilbake i media. Den mannlege lærarassisten vart sagt opp av barneskulen han jobba på fordi han ikkje ville handhelse på kvinner. Årsaka til dette låg i...

Les saken >>
Mandag 2. juli 2018

Kort nok sagt

Inngangen til vaksenlivet her i landet er todelt. Vi begynner med å klaske ungane i hovudet med ansvar, etisk refleksjon, og moral i 14–15-årsalderen, same om dei konfirmerer seg ...

Les saken >>
Mandag 7. mai 2018

Den meldinga

Viss du ikkje allereie har bladd vidare til side 4, er du av dei som ikkje har fått nok av Liv Signe-meldinga. No står folk av begge kjønn i kø for å formidle til allmenta at dei ikkje...

Les saken >>
Mandag 19. mars 2018

Inn i varmen

I dei tre første binda av Michel Foucaults utlegging av seksualitetens historie frå syttiåra finst det tre figurar som blir oppfatta som trugsmål mot modernitetens sosiale orden. Den sosiale ordenen består til ei kvar ...

Les saken >>
Mandag 19. februar 2018

Gap, eller hol i huet?

Tidlegare i februar kunne britiske kvinner og menn feire at kvinner hadde hatt røysterett i 100 år. Rett nok ikkje alle kvinner. Dei første ti åra var det berre kvinner med eigedom som kunne røyste, mens røysteretten...

Les saken >>
Mandag 8. januar 2018

Korfor no?

I etterpåklokskapens klare lys kan ein alltid konstruere eit hendingsforløp som får utviklinga til å framstå som uunngåeleg. I prinsippet kunne dagens samordna protestar mot sextrakassering ha kome for lenge sidan....

Les saken >>
Mandag 6. november 2017

Kjønn som kultur

Den seinaste tida har det skjedd reelle framsteg for transgenuspersonar og transseksuelle, iallfall i Nord- og Vest-Europa. Transgenuspersonar speler ei anna sosial rolle enn den som stereotypisk blir assosiert med det ...

Les saken >>
Mandag 4. september 2017

Sjuskete nynazistar

Siste nytt frå Distrikts-Noreg er at eg fekk besøk av dottera mi i helga. Ho bur i Stockholm, og er djupt prega. Eg reknar med at drøftingane våre ved frukostbordet søndag har allmenn interesse for det norske folk. Her ...

Les saken >>
Mandag 31. juli 2017

Queerama

Det finst ei lang rekkje land i Afrika, Karibia og Sør-Stillehavet der mannleg homoseksualitet er forboden i straffelova, mens kvinneleg homoseksualitet ikkje er det. Dette gjeld store land som Nigeria og Kenya, og...

Les saken >>
Tirsdag 27. juni 2017

Våre falske homovener

Her om dagen kom eg over noko klokt som ein av informantane mine i Mexico skal ha sagt til ein journalist. Identitet handlar ikkje berre om korleis ein oppfattar ein sjølv, men om kven ein identifiserer seg med. Sa...

Les saken >>
Mandag 26. juni 2017

Kven si historie?

Snart Pride! Eller snart og snart, eg ser på programmet at somme alt har tjuvstarta, men no er vi inne i Pride-veka. Som dei fleste veit, er Pride lagt til denne veka for å minnast opptøyane i New York etter at...

Les saken >>
Mandag 22. mai 2017

Ein flink gut

Franskmennene fekk lov å velje mellom pest og kolera til presidentvalet, og dei valde kolera. Amerikanarane valde pest. Pest er høgrepopulisme, og kolera er «dei gamle elitane held fram som før men med eit nikk til...

Les saken >>
Mandag 27. februar 2017

Skeive liv i lyset

Året 2016 var eit merkeår for skeive i Noreg. Med «skeive» meiner eg alle som anten ikkje føler seg heime i kategorien «hetero», eller som ikkje kjenner seg att i dei vanlege kjønns- og genuskategoriane. Nok om det....

Les saken >>
Mandag 23. januar 2017

Kva er ei kvinne?

Den siste tida har det vore ein diskusjon her i avisa om transpersonar. Meir presist kan ein seie at diskusjonen har handla om transkvinner skal betraktast og vurderast og behandlast som kvinner. Utgangspunktet for...

Les saken >>
Mandag 12. desember 2016

Likestillingsglasur

I mai 2014 gjekk ein fyr som heiter Gareth Lee inn i eit bakeri i Nord-Irland, og bestilte ei kake. Kaka skulle pyntast med eit bilde av Sesame Street-figurane Bert og Ernie, og parolen «Support Gay Marriage», saman...

Les saken >>
Mandag 31. oktober 2016

Meir porno

Vi er ikkje inne i ein «ny» pornodebatt. Pornodebatten er aldri ny, han durar alltid i bakgrunnen i eit samfunn der eit stort fleirtal av menn, og ei mindre gruppe kvinner, bruker porno etter gjeldande definisjon....

Les saken >>

Viser 1-16 artikler av 42