Totalt antall treff: 45

Onsdag 14. august 2019  Lederen

Sjølvbedrag?

• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...

Les mer >>
Torsdag 20. september 2018  Viten

Anti-vitenskapen

I land som Indonesia og Tyrkia forkastes etablert vitenskap. Men også i Norge er vitenskapen under angrep.

Les mer >>
Fredag 7. desember 2018  Debatt

Botferdigheten

av­kolonisering

I Klassekampen 24. november skriver Tore Linné Eriksen en artikkel om den asiatiske og afrikanske kolonibefolkningens opplevelse av 1. verdenskrig. Innlegget er interessant og uten...

Les mer >>
Lørdag 8. desember 2018  Debatt

Stig S. Frøland og eurosentrismens tyranni

avkolonisering

24. november ga jeg i Klassekampen et helt annet bilde av den første verdenskrigen enn det som har preget massemediene i det siste. Verken i redaksjonelt stoff eller i bidrag...

Les mer >>
Tirsdag 7. august 2018  Debatt

Den mentale koloniseringen

AKADEMIA

Debatten i Klassekampen i sommer om avkolonisering av pensumlitteraturen på universitetene er viktig, ikke minst med tanke på de bachelor- og masterkursene som fokuserer på det...

Les mer >>
Torsdag 9. august 2018  Kronikk

Alternativ kunnskap

KRONIKK

Avkolonisering av akademia blir karikert og avfeiet basert på misforståelser og forutinntatte meninger. Dette er skadelig for en konstruktiv diskusjon.

Utgangspunktet er en...

Les mer >>
Lørdag 11. august 2018  Debatt

Både rett og galt om vitenskap

AVKOLONISERING AV AKADEMIA

Debatten om avkolonisering av akademia ruller videre, og Bjørn Vassnes gir sin vurdering gjennom Viten-spalten den 9. august. Jeg er både enig og uenig med Vassnes, et...

Les mer >>
Fredag 3. august 2018  Kronikk

Avkolonisering på villspor

KRONIKK

I sommer har vi kunnet lese om kampanjen for å «avkolonisere akademia», et opprop for å bedre representasjonen av ikke-vestlige bidragsytere på pensum ved norske utdanningsinstitusjoner....

Les mer >>
Torsdag 2. august 2018  Debatt

Vitenskapens etos

AKADEMIA

I de senere år har det pågått en internasjonal debatt om behovet for «avkolonisering» av akademia i vestlige land, med blant annet krav om flere ikke-vestlige forfattere. I et...

Les mer >>
Tirsdag 31. juli 2018  Kultur og medier

– De forenkler debatten

Vitenskapsfilosof Gunnar Skirbekk etterlyser realisme i debatten om avkolonisering i akademia. – Ex.phil. er allerede skåret til beinet, sier han.

Les mer >>
Mandag 30. juli 2018

Den avgjørende praksisen

Å gjøre norske utdanningsinstitusjoner mer mangfoldige handler ikke bare om pensum. Også hvem som blir ansatt og hvordan man forsker, er av betydning, mener postdoktor.

Les mer >>
Lørdag 28. juli 2018  Kultur og medier

Ikke bare representasjon

Filosofiprofessor får motbør etter å ha avfeid initiativ til å få flere ikke-vestlige tenkere inn på pensumlistene. – Arrogant holdning til legitime krav, sier Prio-forsker Ida R. Birkvad.

Les mer >>
Torsdag 26. juli 2018  Kultur og medier

– Oser identitetspolitikk

Filosofiprofessor Jens Saugstad mener kravet om å få flere ikke-vestlige tenkere inn på pensum vitner om en mistillit til akademikeres evne til selvrefleksjon.

Les mer >>
Lørdag 21. juli 2018  Kultur og medier

Ønsker flere stemmer

Pensumlister ved norske universiteter har stadig en overvekt av tekster skrevet av vestlige forskere. Studenter og akademikere tar nå til orde for å «avkolonisere» landets utdanningsinstitusjoner.

Les mer >>
Mandag 19. mars 2018  Kultur og medier

Det komplekse demokratiet

Å begrense fler­tallet og minne om at folket kan ta feil, er vanskelig, men helt nødvendig for at et demokrati skal fungere, hevder den kanadiske filosofen Michael Ignatieff.

Les mer >>
Lørdag 17. februar 2018  Anmeldelse

Kockas kapitalisme

Lange linjer: Jürgen Kocka utfordrer dem som gjerne ser på ­kapitalisme som en naturtilstand.

Les mer >>

Viser side 1 av 3